Općenito o knjižnici

Narodna knjižnica i čitaonica Murter javna je ustanova koja djeluje na području općine Murter-Kornati kao informacijsko, obrazovno i kulturno središte.

Osnivač Knjižnice je Općinsko vijeće Općine Murter-Kornati.

Pitanja značajna za rad Knjižnice određena su Statutom narodne knjižnice i čitaonice Murter.

Misija, vizija, ciljevi

Poslanje Narodne knjižnice i čitaonice Murter temelji se na stvaranju mogućnosti svim članovima lokalne zajednice da čitaju i uče te budu informirani, da jačaju svoje osobne kulturne, duhovne i demokratske potencijale, da upoznavaju i koriste dobrobiti novih informacijskih tehnologija te da kreativno i kvalitetno provode svoje vrijeme bez obzira na spol, dob, društveni status, naciju, vjeru ili rasu.

Iz takvog poslanja proizlaze osnovni ciljevi djelovanja Knjižnice:

  • da zadovolji zahtjeve zajednice za tradicionalnom knjižničnom građom i uslugama;
  • da zadovolji zahtjeve zajednice za pristupom novim informacijskim tehnologijama;
  • da zadovolji zahtjeve zajednice za neknjižnom građom (elektroničkom, audiovizualnom);
  • da zadovolji odgovarajućim uvjetima za projicirani rast građe i novim uslugama te osigura tehnološku podršku;
  • da osigura dostupnost građe svim korisnicima;
  • da sustavno izgrađuje zavičajnu zbirku;
  • da popularizira čitanje, posebice među mlađom populacijom;
  • da osigura uvjete za stalno usavršavanje u cjeloživotnom procesu obrazovanja pojedinaca i skupina;
  • da bude opće(pre)poznato kulturno središte mjesta i otoka;
  • postajanje opće(pre)poznatim kulturnim središtem mjesta i otoka – ujedno i vizija narodne knjižnice i čitaonice Murter.
Knjižnica je organizator mnogih kulturnih manifestacija poput večeri poezije, likovnih izložbi, predstavljanja knjiga, korisnih predavanja. U sklopu knjižnice održavaju se likovne radionice za djecu.

Knjižnica je također utemeljitelj i organizator večeri klasične glazbe koje se održavaju u crkvi sv. Roka.